2C software

B.O.S.S. – Systém pro správu a prodej reklamních ploch

Nádražní varioposter
Charakteristika

B.O.S.S. je koncipován jako otevřený systém pro firmy působící v oblasti reklamy zejména pro vlastníky či prodejce (provozovatele) médií, reklamní a mediální agentury. Jedná se o informačně-obchodní software, pokrývající všechny potřeby firem z oboru médií.

Aplikace B.O.S.S. řeší prodej médií s důrazem na vztah s klientem, jedná se o jednoduchou a rychlou evidence firem a osob v nich pracujících, reklamních ploch, jejich rezervací, nabídek a objednávek. Systém řeší veškerou dokumentaci, jak technickou, tak smluvní až po propojení na účetní systémy. Má manažerské rozhraní pro řešení přehledů a kumulovaných výstupů ze systému. pro firmy využívající externí pracovníky (nebo interní terénní pracovníky), má modul komunikace (v outdoorové firmě fungující pod názvem Fotodokumentace), a dále skladový modul pro příjem podkladů od klientů.

 

Výhody

B.O.S.S. je databázový systém, umožňující souběžnou práci nekonečného množství uživatelů.

Systém funguje již více než sedm let a prochází neustálým vývojem, který rozšiřuje možnosti využití.

V systému jsou rozsáhlé možnosti uživatelského nastavení, úpravy na přání uživatele, je zde implementována možnost obecné definice výstupního zobrazovací prvku. Je tedy možné uživatelsky definovat libovolné seznamy, zejména zobrazení a nastavení pořadí sloupců, možnost řazení a filtrování podle pravidel. Tyto definice je možno uložit jako globální pro všechny uživatele nebo skupinu uživatelů a je možno je nastavit jako výchozí zobrazení.

Tyto sestavy je možno exportovat do MS Excel, případně do souborů CSV. Export je možno opět uživatelsky definovat a ukládat pro příští použití. Nově jsme implementovali možnost rychlý filtr. To umožňuje rychlé fulltextové vyhledávání v seznamech přímým psaním textu.

 

 


Logo BOSSu