2C software

Podrobný popis B.O.S.S.

Možnosti pro obchodníka

Aplikace B.O.S.S. poskytuje obchodní činnosti firmy všechny důležité nástroje pro realizaci obchodních činností, a to od rezervace, nabídky, až po objednávku a následnou fakturaci.

Začátkem každého dobrého systému je databáze firem a osob, se kterými firma komunikuje, kterým nabízí a prodává své produkty. V B.O.S.S.u je kompletní správa těchto databází, propojená se systémy ARES a justice.cz, aby byla firma vždy jednoznačně identifikována. systém spravuje veškeré kontakty s firmami a osobami, zaznamenává komunikaci a hlídá termíny budoucích termínů.

Pro nabízení svých produktů má obchodník k dispozici přehledný seznam všech svých reklamních kampaní. Stav kampaně je odlišen barevně, na první pohled tak vidíte, které kampaně jsou již objednané, které jsou rezervované nebo kde rezervace právě propadá.

Plochy jsou vybírány na základě filtrování ze všech nabízených ploch. Automaticky jsou z výběru vyřazeny plochy, které jsou opravě v opravě. Barevně jsou odlišeny plochy, které jsou již na daný termín obsazeny jinou kampaní. Do nové kampaně je nelze přidat. Barevně jsou odlišeny i plochy, které jsou na daný termín již rezervované. Systém umožňuje volitelně vícenásobné rezervace, které jsou automaticky uvolňovány při dosažení termínu.

Aplikace umožňuje přidání vzorů dokumentů, vytvoření smluv nebo podobných dokumentů je tedy velmi jednoduché.

Aplikace B.O.S.S. umožňuje napojení webové modulu Fotodokumentace. To velmi usnadňuje obchodníkovi vytvoření výsledné fotodokumentace formou exportovaných fotek případně přímo tiskem fotek na předdefinovaný formulář nebo exportem tohoto formuláře do pdf.

Možnosti pro technika

I pro technickou část disponuje aplikace B.O.S.S. veškerými důležitými nástroji. Má v sobě přehlednou správureklamních zařízení. To znamená evidence základních vlastností plochy, vlastníků, lepičů.

Aplikace umožňuje v oblasti outdoorových a indoorových médií možnost blokace plochy z důvodu oprav, vyřazení z evidence, dále správu stavebních a jiných povolení včetně urgence na konec platnosti povolení.

Ke každé reklamní ploše mohou být připojeny obrázky, mapy a GPS souřadnice.

Je vyřešen i rozsáhlý systém řešení nájmů, odvodů a dalších vícenákladů k ploše. Nájem je řešen všemi doposud známými možnostmi a to jak na fixní bázi, tak na variabilní.

Možnosti pro manažery

Pro správné řízení nabízíme možnosti manažerských přehledů, které jsou volně definovatelné. Je možno použít předdefinované přehledy nebo si vytvořit vlastní pohledy pouhým klikáním myší.

Díky databázovému systému je možno vytvořit libovolný dotaz na vaše data. Získáte přehledy objemové (vytíženost ploch), finanční (příjmy z ploch, dělené dle typů, …), atd.

Pro řízení obchodníků je s výhodou možné použít systém řízení kontaktů včetně přehledů a plánů práce jednotlivých členů týmu.