2C software

D.O.S.S. – Systém pro řízenou distribuci informací v síti nosičů digital signage

Charakteristika

Nádraží v Plzni

D.O.S.S. systém patří do rodiny systému digital signage, které dokážou velmi rychle a efektivně prezentovat data v sítích digitálních médií. Systém najde své využití v nejrůznějších oborech. Více v Kde systém využijete.

Systém funguje v on-line režimu, kdy vzdáleně dochází k plánování vysílaného obsahu, kterým může mít nejrůznější podobu – reklamní spoty, zpravodajství, zábava, navigační informace, firemní zprávy či další informace.

Principem plánování systému D.O.S.S. je jednoduchá volba potřebné frekvence zobrazení určitých dat. Vkládáte tedy pouze počet opakování za hodinu, datum začátku a konce kampaně, rozplánování a distribuce probíhá automaticky.

D.O.S.S. podporuje běžně používané formáty (VIDEO, FLASH, FLEX, HTML, JPEG). Umožňuje plně autonomní přísun informací z veřejných RSS kanálů (jízdní řády, počasí, programy kin, divadel, televize, a podobně).

Výhody

Společnost 2C a její systém D.O.S.S. byl prvním komerčně provozovaným systémem v České republice. Systém vzniknul v roce 2004 a od té doby neustále prochází dalším vývojem.

Zákazník sám rozhoduje o hloubce dodávky systému, od nejjednodušší možnosti, kdy 2C dodává pouze software, až po kompletní dodávku včetně zajištění umístění zobrazovačů, dodávky hardwaru a softwaru, instalace hardwaru, zajištění internetového připojení i včetně kompletního provozního zabezpečení.

Systém aktuálně funguje několik let v největších českých obchodních centrech, nádražích a jiných veřejně přístupných objektech.

Systém běží na OS Linux – není třeba platit licence třetí straně za každou umístěnou stanici.

Požadavky zákazníků na přizpůsobení systému jejich potřebám je pro nás tím, co nás zajímá a rádi zanalyzujeme požadované úpravy, aby systém přesně plnil Vaše očekávání.

 

logo DOSS