2C software

Možnosti  využití aplikace

Systém s úspěchem využije firma pořádající různé akce. Může přehledně rezervovat své zdroje pro úspěšné průběhy akcí, předává úkoly na svoji eventovou firmu, vč. potřebného množství a termínů akcí, atd.

Další možnost využití je komplexní evidence skladových zásob pro firmu, která chce evidovat svůj majetek či zásoby a hledá jednoduchý systém.

ES využijí zejména firmy pro komunikaci s eventovými agenturami, a naopak eventové firmy pro svoji práci s klienty.