2C software

Podrobný popis Event Support

Seznam firem a osob

Aplikace umožňuje evidovat firmy s jejich základními atributy jako je adresa, IČ, DIČ a podobně. K firmě je opět možno nadefinovat volitelnou uživatelskou vlastnost pro potřeby dalšího filtrovaní.

Vedle firem aplikace eviduje i osoby. Ty jsou vázány do konkrétní firmy přes pozici. Osoba tedy může být vedena ve více firmách a firma může mít přiřazeno více osob.

Nastavením uživatelských vlastností firem a osob a vhodným filtrováním můžete získat vhodný seznam pro rozeslání pozvánek na plánovanou akci.

Seznam prostředků

Tato agenda umožňuje jednoduchou a rychlou správu všech přidělených prostředků, které skladujete a používáte pro úspěšný běh svých akcí.

Prostředky dělíme do dvou základních kategorií podle režimu práce

1) počet kusů

obvykle reklamní předměty, u zboží nerozlišují konkrétní kusy (např. reklamní trička)

2) jednotlivé kusy

každý jednotlivý kus je rozlišen (ideálně kódem EAN), zboží má trvalejší charakter (např. reklamní stánek)

U prostředku sledujeme jeho aktuální dostupnost včetně počtu kusů na příští rezervované akce. Je možné zohlednit případný nutný delší čas pro přepravu nebo sestavení na akci (např. pódium je nutné dovézt s předstihem a počítat s časem nutným na montáž). Stejně tak je možno uvažovat s případnou časovou prodlevou při vracení do skladu.

Aplikace umožňuje dočasně vyřadit prostředek z důvodu opravy nebo další údržby jako je např. čistírna v případě uniforem apod.

Aktuálně připravujeme možnost výběru prostředků ze skladu na bázi nákupního košíku, podobně jako tomu je na e-shopech.

Seznam akcí

U každé akce evidujeme její datum a podrobný popis. Akce dále slouží jako rezervace jednotlivých prostředků na daný termín. Přidané prostředky není možné použít na stejný termín pro jinou akci.

Akci je možno plánovat s dostatečným předstihem. Na akci je možné si zarezervovat volné prostředky ze skladových zásob.