2C software

Podrobný popis

Princip systému spočívá v přenosu obrazu a zvuku mezi libovolnými místy na světě, připojené k dostatečně rychlé lince internetu. Real Time rozhraní, které je na webu, ovládá buď jeden režisér, který buď manuálně určuje, odkud se v daný okamžik vysílá, anebo je vše nastavené automaticky a systém si jednotlivé přenosy přepíná sám. Ovládání tedy probíhá z režisérova počítače, který je vybaven aktuálním HTML prohlížečem a připojením k Internetu. Klikáním na jednotlivé předem definované pozice vybírá, která má být v daný okamžik ve vysílání, příp. systém jede automaticky.

Využívá-li se systém pro soutěže, je na místech, které proti sobě soutěží, potřeba moderátor akce. Moderátoři jednotlivých pozic mohou s režisérem komunikovat přes Internet pomocí systémového chatu. Práce režiséra a moderátora se může překrývat, není nijak náročná. Pokud probíhá vysílání střídavě z více míst, režisérem může být i moderátor, který právě nehovoří.

Systém umožňuje dělit obraz, takže je možné vidět přenosy z různých míst zároveň.